Oversættelsesstøtte

Bøger som står på række. © Canva

Siden vores støtteprogram blev grundlagt for næsten 50 år siden, har det været med til at finansiere oversættelsen af omkring 6.000 tysksprogede bøger til 45 sprog. Dermed ønsker vi at gøre det lettere for et internationalt publikum at få adgang til nutidig tysksproget litteratur, faglitteratur og bøger for børn og unge.

Danske forlag, der ønsker at oversætte tysksprogede bøger, kan søge om støtte. Hvis der bevilges støtte, refunderer vi en del af oversættelsesomkostningerne til udgiveren, efter at oversættelsen er offentliggjort. Programmet fokuserer på aktuel skønlitteratur, tegneserier, børne- og ungdomslitteratur og faglitteratur om samfundsrelevante emner.

Ansøgning

Ansøgninger modtages fire gange om året i følgende perioder:
1. februar - 1. marts
1. maj - 1. juni
15. august - 15. september
1. november - 1. december

Den næste ansøgningsperiode er 1. november til 1. december 2023 for oversættelser, der tidligst går i trykken i marts 2024. Afgørelsen bekendtgøres den 28. februar 2024. 

Kontakt

Har du spørgsmål om støtte af oversættelse og litteratur i Danmark, så skriv til:

Mareike Wittler
Litteratur & oversættelsesstøtte
T.: +45 3336 6454
mareike.wittler@goethe.de

Logo

Her finder du Goethe-Instituttets logo, der skal trykkes i oversættelser, der modtager økonomisk støtte 

Aktuelt støttet

Top