Goethe-Zertifikat C1

Voleu …

  • preparar-vos per fer estudis a Alemanya.
  • acreditar coneixements molt avançats d’alemany a la feina.
  • preparar-vos per a una activitat en l’àmbit mèdic.
  • demostrar que heu assolit el nivell C1.
  • obtenir un certificat oficial reconegut internacionalment.

El Goethe-Zertifikat C1 és un examen d’alemany per a adults. Acredita un nivell d’idioma molt avançat corresponent al cinquè nivell (C1) dels sis de l’escala de competències del marc comú europeu de referència per a les llengües (MCER).

Aprovant l’examen demostreu que …

  • podeu entendre una gran varietat de textos llargs i complexos, a més de captar significats implícits.
  • sabeu expressar-vos amb fluïdesa i facilitat sense haver-vos de parar sovint per trobar les paraules adequades. 
  • sabeu utilitzar l’idioma de forma flexible i eficaç en la vida social i professional i en l’àmbit dels estudis i la formació. 
  • sabeu expressar-vos de manera clara, estructurada i detallada sobre qüestions complexes.
Abans de començar els estudis, informeu-vos a la vostra universitat o institut preuniversitari corresponent sobre la possibilitat que els estudiants estrangers que tenen el Goethe-Zertifikat C1 siguin admesos sense necessitat de superar més exàmens d’idioma.
 

Dates i inscripció

Els menors d'edat hauran de ser inscrits pels seus representants legals. La inscripció individual d’un menor d’edat pot realitzar el seu representant legal a través del nostre webshop. La inscripció de tot un grup de candidats ha der fer el responsable del grup (p.ex. grups d'escoles, empreses). En aquests cas, si us plau, ompliu el següent formulari d'inscripció per a grups: Oficina de cursos i exàmens

Prüfungstermine

*) Curs/ examen exempt d’IVA en virtut de l'Art.20, apartat 9 de la Llei 37/1992

**) El preu més baix que es mostra s'aplica si ja ha realitzat un curs al Goethe Institut i no fa més de 6 mesos. Els sis mesos es refereixen al període entre la finalització del curs d'idiomes i la data de la prova d'alemany. En aquest cas, el preu canvia automàticament durant el procés de reserva. Si no canvia, contacti amb la seva oficina de cursos.

Preparació

Materials de preparació

Aquí trobareu models i exemples d’exercicis per preparar l’examen en línia i de manera interactiva, com també una versió per a persones amb necessitats especials.

Més informació

Podeu trobar més informació sobre els requisits, els continguts de l’examen i altres dades d‘interès relatives al Goethe-Zertifikat C1 aquí: