Projectes actuals

Goethe KULTURinfo

En breus reportatges de vídeo us informem sobre les nostres activitats i l'intercanvi cultural entre Alemanya i Catalunya.

Literatura contemporània alemanya en castellà

Coneixeu 25 scriptors alemanys de la generació actual! Amb retrats, informacions, vídeos i exercicis interactius

Top