Poesia en moviment 2023

Lyrik in Bewegung © Goethe-Institut

Poesia en moviment

Posada en escena, interpretació i presentació digital de poemes en llengua alemanya
 

 

Posada en escena, interpretació i presentació digital de poemes en llengua alemanya

A la tarda del 10 de maig de 2023 organitzem un festival d'interpretació de poesia en línia per i amb l'alumnat. En aquest entorn, les i els alumnes poden "interpretar" poemes i textos lírics en alemany, per exemple, declamar un poema, posar-li música, escenificar-ho, fer un còmic, un storyboard o un conte il·lustrat a partir d'ell, produir un vídeo, pintar quadres, escriure poemes paral·lels i molt, molt més. La imaginació i el maneig creatiu dels textos lírics no tenen límits. Es crearan petites contribucions que s' "interpretaran" en directe el 10 de maig en el marc del festival o, segons el format, es carregaran i presentaran. Per a les fotos i exemples de poesia concreta ens agradaria crear una petita galeria en línia.
 
Com a preparació per a aquest festival, els dies 30 i 31 de març i entre el 18 i 24 d'abril tindrà lloc un coaching dels alumnes amb sol.licitud i cita prèvia.
Estarà dirigit per Ulrike Behrendt, que ja té molta experiència en el treball creatiu amb poesia a l'aula.
 
Si desitgeu participar envieu-nos abans del 24.03.2023  la llista d'alumnes participants.

Els/les alumnes han d'enviar un vídeo de mostra (en format mp4, màxim 3 minuts) o una idea escrita abans del 31 de març. La data límit per al producte final és el 28 d'abril.

Ponent

Ulrike Behrend © Ulrike Behrend Ulrike Behrendt treballa per al Goethe-Institut en el camp de la formació per a professors d'alemany com a llengua estrangera. Participa de forma teòrica i pràctica a la planificació i els procediments de les classes i en la formació contínua dels professors d'alemany com a llengua estrangera en els Goethe-Instituts, les universitats i les escoles del sector secundari, en l'ensenyament presencial i a distància.
En el camp de la poesia s'ocupa específicament de cursos de formació i ha format part del jurat del projecte lyrix en Deutschlandfunk, en cooperació amb la Iniciativa PASCH del Goethe-Institut de Munic, durant més de sis anys, i ha estat responsable de les didactizacions dels poemes mensuals d'alemany com a llengua estrangera.