Col·laboració i patrocini

La realització d’un gran projecte depèn avui més que mai de les persones i institucions que valoren aquesta tasca i estan disposades a donar-hi suport. Gràcies als recursos addicionals que ens ofereixen les fundacions i els patrocinadors privats, podem responsabilitzar-nos de projectes d’excel•lència dirigits a fomentar l’entesa a escala internacional.

Si us interessa, també podeu donar suport a la nostra tasca. Us agradaria, potser més, comprometre-us en l’àmbit formatiu per fomentar la difusió de l’idioma alemany, per exemple, i apadrinar projectes d’intercanvi i perfeccionament de l’idioma? O, potser, preferiríeu col•laborar en projectes de l’àmbit de la música, del teatre o de les arts escèniques per establir un diàleg i un coneixement més profund entre les diferents cultures? En aquest cas, poseu-vos en contacte amb nosaltres. Junts arribarem a moltes més persones i crearem les bases necessàries per establir llaços d’amistat duradors.

SOCIS COL·LABORADORS

Universitats i Escoles Superiors

Escoles

Associacions professionals, sindicats, institucions de formació professional

Empreses