Francesc Abad - Walter Benjamin: Correspondències - Goethe-Institut Barcelona - Espanya

Accés directe:

Aneu directament al contingut (Alt 1) Aneu directament al primer nivell de navegació (Alt 2)

FRANCESC ABAD - WALTER BENJAMIN: CORRESPONDèNCIES

Per Fracesc Abad el Goethe-Institut Barcelona sempre va ser com una segona residència en la qual va poder expressar-se de manera lliure, fins i tot en temps de Franco. Per aquest motiu li va semblar molt natural presentar el seu nou llibre, F. A. - W. B. Correspondències, en el Goethe-Institut. El conjunt d'imatges i textos (en català, alemany i castellà), presentat aquí en forma d'un llibre, constitueix una visió retrospectiva, així com la clausura d'un diàleg constant de l'artista conceptual Francesc Abad (Terrassa, 1944) amb el pensament del filòsof alemany Walter Benjamin – amb les seves idees i el seu mètode de treball.
 

Top