Γερμανική Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ΕΕ 2020: Η ευρωπαϊκή δέσμευση του Goethe-Institut

Projects by the Goethe-Institut on the occasion of Germany's EU Council Presidency Εικονογράφηση: Tobias Schrank

Από την 1η Ιουλίου έως την 31η Δεκεμβρίου του 2020, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας θα αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Τα ερωτήματα που θέτουμε είναι: Τι συνιστά την Ευρώπη; Πώς θέλουμε να ζήσουμε μελλοντικά στην Ευρώπη; Ποια θέματα θέλουμε να προωθήσουμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο; Μέσα από καλλιτεχνική σκοπιά, από συζητήσεις και με σαφώς κριτική ματιά τα πανευρωπαϊκά εγχειρήματά μας, που σας παρουσιάζουμε εδώ, στόχο έχουν να ενισχύσουν την έννοια μιας κοινής ευρωπαϊκής δημοσιότητας, να δώσουν ώθηση σε μια ευρωπαϊκή ψηφιακή κοινωνία των πολιτών και να επισπεύσουν την οικολογική πολιτισμική αλλαγή στην Ευρώπη.

Τα εγχειρήματα «Ευρωπαϊκή κουζίνα», «Μίλησέ μου για την Ευρώπη», «Ο τοίχος που χάνεται» , «#oekoropa» και «Γενιά Α=Αλγόριθμος» είναι μέρος του πολιτιστικού προγράμματος της γερμανικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης με αφορμή την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Επιπλέον, το Goethe-Institut θα υποστηρίξει με το δίκτυό του το πανευρωπαϊκό συνολικό έργο τέχνης «Earth Speakr» του Ólafur Elíasson, το οποίο ο Γερμανο-Δανός καλλιτέχνης έχει δημιουργήσει ύστερα από ανάθεση του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εξωτερικών.
 
Παράλληλα με αυτές τις πρωτοβουλίες, το Goethe-Institut θα πραγματοποιήσει και άλλα μεγάλα εγχειρήματα με ευρωπαϊκή εστίαση στο πλαίσιο της Προεδρίας του 2020. Σε αυτά συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, το φεστιβάλ του Freiraum και μια σειρά συνεδρίων με θέμα την πολυγλωσσία στην Ευρώπη.


Τα πέντε αυτά εγχειρήματα του Goethe-Institut με αφορμή την ΕΕ 2020 στηρίζονται από τα ειδικά κονδύλια του Υπουργείου Εξωτερικών για τη Γερμανική Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2020.  

Hellgrünes Logo des Goethe-Instituts auf weißem Grund

Logo

EU 2020