Εργαστηρι Μαθησης «Βιβλιοθηκη»
Αθηνα

iPad Nutzung Bibliothek Foto: Goethe-Institut/Bernhard Ludewig

Εργαστηρι Μαθησης

Δημιουργική απασχόληση με τα iPad.
Με το πρόγραμμα της Βιβλιοθήκης γίνεται αυτό εφικτό.

 

Εγγραφη

Στο μάθημα των Γερμανικών μαθαίνουμε να διαβάζουμε Γερμανικά, να ακούμε Γερμανικά, να μιλάμε Γερμανικά και να γράφουμε στα Γερμανικά. Και στη Βιβλιοθήκη;
Εκεί μπορούμε να κάνουμε ερωτήσεις για τη Γερμανία, να πάρουμε πληροφορίες, να εμβαθύνουμε στην ανάγνωση βιβλίων και να μιλήσουμε σε άλλους για αυτά. Τι πιο λογικό λοιπόν από το να συνδυάσουμε την κατάκτηση της γλώσσας με την απόκτηση πληροφοριών. Σε αυτή την κεντρική ιδέα βασίζεται το πρόγραμμα της Βιβλιοθήκης, το οποίο προσφέρουμε με τίτλο «Εργαστήρι Μάθησης “Βιβλιοθήκη”».
 
Μέσα από εργασίες πάνω σε συγκεκριμένα θέματα, οι μαθητές γνωρίζουν τις συλλογές της Βιβλιοθήκης και εξοικειώνονται με τις αντίστοιχες τεχνικές αναζήτησης. Σε αυτές τις εργασίες λαμβάνονται υπόψη το γλωσσικό επίπεδο και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, αλλά και η πρόσφατη διδακτέα ύλη. Έτσι, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να εξασκήσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει στο μάθημα, αλλά και να μάθουν πολλές νέες και ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη Γερμανία.
 
Στη Βιβλιοθήκη το μάθημα Γερμανικών γίνεται διασκέδαση!
 
Το Εργαστήρι Μάθησης προσφέρει
  • ένα ελκυστικό και λειτουργικό περιβάλλον
  • άρτιο τεχνικό εξοπλισμό
Το Εργαστήρι Μάθησης στηρίζει και προωθεί
  • τη χρήση των μέσων και του ενημερωτικού υλικού εν είδει παιχνιδιού
  • την αυτόνομη μάθηση
  • τα κίνητρα μάθησης
  • και την αλληλεπίδραση μέσα σε ομάδες
Το Εργαστήρι Μάθησης αρχίζει με μια σύντομη εισαγωγή που εστιάζει στις τεχνικές αναζήτησης. Στη συνέχεια εφαρμόζεται η μέθοδος: «ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ»!

Ακολουθεί η επεξεργασία σχετικών με το μάθημα εργασιών, όπου οι μαθητές
  • κάνουν έρευνα                      
  • καταγράφουν
  • παρουσιάζουν
Στη διαδικασία αυτή, είμαστε ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή τους για συμβουλές και βοήθεια!
Το Εργαστήρι Μάθησης μπορεί να διαρκέσει έως 1-1,5 ώρες, κατόπιν συνεννόησης

Για να δηλώσετε συμμετοχή παρακαλούμε χρησιμοποιείτε το έντυπο εγγραφής.