Ομαδικη Δηλωση: Διαδικασια πληρωμης

Ομαδικη Δηλωση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
 
Αφού λάβουμε τη δήλωση συμμετοχής σας, θα σας αποστείλουμε μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες τις αποδείξεις για τον κάθε έναν από τους σπουδαστές σας ξεχωριστά. Στην απόδειξη θα αναγράφεται ο προσωπικός, 8-ψήφιος αριθμός πελάτη.
Παρακαλούμε δώστε τις αποδείξεις  στους σπουδαστές σας, ώστε ο κάθε ένας από αυτούς ξεχωριστά να εξοφλήσει τα εξέταστρα.  Προκειμένου να μπορέσουμε να αντιστοιχίσουμε σωστά τις πληρωμές, θα πρέπει ως αιτιολογία να αναφέρει ο σπουδαστής μόνο τον προσωπικό του 8-ψήφιο αριθμό πελάτη και το επίθετό του (με λατινικούς χαρακτήρες).
 
Συνέχεια