Filmski arhiv

Filmrolle © Goethe-Institut / Foto: Loredana La Rocca

Naša ponuda

Filmski arhiv Goethe-Instituta Kroatien nalazi se u Ateni i Münchenu. Naručivanje filmova obavlja programski odjel Goethe-Instituta Kroatien. Filmski arhiv obuhvaća više od 700 filmskih naslova koji stoje na raspolaganju u obliku 16 mm kopija ili DVD-ova u izvorniku, s engleskim i/ili francuskim titlovima. Posudba filmova najvećim je dijelom besplatna, a predviđena je isključivo za nekomercijalna događanja.

Naš inventar usredotočen je na ključne filmove njemačke filmske povijesti, od nijemih filmova do najrecentnije  njemačke produkcije. Te filmove besplatno iznajmljujemo kinotekama, filmskim klubovima, filmskim festivalima te kulturnim i obrazovnim institucijama u svrhu nekomercijalnog prikazivanja.
 
Slobodno nam se obratite u slučaju bilo kakvih pitanja. Pomoći ćemo Vam u istraživanju i posredovanju u svrhu kontakta, a ujedno i s preporukama tamo gdje je to moguće; dakako, pritom i dalje namjeravamo nastaviti igrati ulogu posrednika između njemačke i hrvatske filmske scene.
Novi nabavljeni naslovi raspoloživi su u DVD/Blu-ray i DCP formatima. Klasici njemačkog filma u rasponu od ekspresionizma do novog njemačkog filma 90-ih godina prošlog stoljeća i dalje su raspoloživi u obliku 16 mm kopija, pod uvjetom da su produljene licence za prikazivanje.

U središnjem filmskom arhivu Goethe-Instituta u Münchenu nalazi se opsežan katalog s filmovima u 35 mm, Blu-ray i DCP formatu, koji se na zahtjev mogu odabrati putem programskog odjela Goethe-Instituta Kroatien u svrhu nekomercijalnog prikazivanja.
 

Uvjeti posudbe


Posudba filmova vrijedi isključivo za nekomercijalno prikazivanje. Filmovi se posuđuju kinotekama, filmskim klubovima, filmskim festivalima, kulturnim i obrazovnim institucijama koje se izričito obvezuju da neće prikazati filmove na televiziji niti ih koristiti za komercijalno prikazivanje u kinu. Presnimavanje odnosno kopiranje DVD-ova najstrože je zabranjeno. Nezakonito prikazivanje filmova može biti podložno kaznenom progonu. Radi zaštite autorskih prava, filmska djela moraju se prikazati u cijelosti i ne smiju se mijenjati. Prava prikazivanja  ne smiju se prenijeti na treće osobe. Promidžbene mjere dozvoljene su isključivo u obliku redakcijskih objava za medije. Mora se navesti Goethe-Institut, čiji se logotip može staviti na raspolaganje u tu svrhu.
 

Prijevoz se smije odvijati isključivo putem kurirske službe (TNT, UPS, itd.). Troškove prijevoza u svrhu slanja i vraćanja pošiljke snosi osoba koja posuđuje od Goethe-Instituta.
 

Molimo da filmove naručite što ranije. Posuđivači se moraju pridržavati navedenih datuma za vraćanje posuđenog materijala.
 

Goethe-Institut zadržava pravo da u slučaju nepoštivanja Uvjeta posudbe te u slučaju oštećenja
DVD-a posuđivaču zabrani svaku daljnju posudbu filmova.

Goethe-Institut Kroatien ne snosi odgovornost u slučaju da ne bude moguće pridržavati se rokova odnosno rezervacija koje predstavljaju odgovornost trećih osoba.
 
 

Foto Petra Vidović
Koordinatorica projekata
Tel.: +385 1 6195000
Petra.Vidovic@goethe.de
Jasmina Vukas
Koordinatorica projekata
Tel.: Tel.: +385 1 6195000
Fax: Fax: +385 1 6274355
Jasmina.Vukas@goethe.de

Top