Nederlands voor Duitstaligen

Amsterdam © Colourbox Wilt u snel en op effectieve wijze Nederlands leren? 
Bij het Goethe-Institut Amsterdam zult u dit gegarandeerd kunnen doen. Onze cursussen Nederlands vinden in kleine groepen plaats en zijn uitsluitend gericht op Duitstalige cursisten. Een belangrijk onderdeel van de cursus zijn de specifieke moeilijkheden, die Duitstaligen bij het leren van Nederlands hebben. Bij ons traint u zowel spreek, lees-, schrijf- en luistervaardigheid. Het programma is afwisselend en omvat ook enkele lessen kennis op het gebied van de Nederlandse cultuur.