Advies en dienstverlening

Advies en dienstverlening Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

De "Bildungskooperation Deutsch (BKD)" ondersteunt Nederlandse docenten, scholen en instellingen bij het onderwijs in de Duitse taal.

Advies voor het vak Duits

Graag geven wij u persoonlijk advies in onze bibliotheken in Amsterdam en Rotterdam. U vindt hier een uitgebreid aanbod van materialen voor de Duitse les: Cd’s en Dvd’s, luistermateriaal, spelletjes, examenvoorbereiding, Easy Readers, jeugdliteratuur, 'Landeskunde', woordenschat, grammatica, Duits voor het beroep; bovendien de actuele lesmethoden voor jongeren en volwassenen van Duitse uitgevers, boeken over methodiek en didactiek van het vak Duits, tijdschriften voor jongeren en vaktijdschriften.

Alle materialen zijn uitleenbaar en worden ook per post verzonden. Verkrijgbaar zijn ook posters en materiaal ter promotie van het vak.

Spreekuren in Amsterdam

woensdag en donderdag: 13-18 uur
Graag van tevoren een afspraak maken.

Spreekuren in Rotterdam

Graag van tevoren een afspraak maken.