Lezing Dieter Plehwe: Nine Lives of Neoliberalism

Dieter Plehwe © Dieter Plehwe

do 27-06-2019

Goethe-Institut Amsterdam

Herengracht 470
Amsterdam

Toegang is vrij, aanmelden graag via dia@uva.nl.

Volgens de Duitse neoliberalisme-expert Dieter Plehwe is neoliberalisme veel meer dan de wereld van Friedrich Hayek en Milton Friedman, en kent het diepe intellectuele wortels in de economische crisis van de jaren dertig. In zijn lezing op 27 juni gaat hij nader hierop in.

Het neoliberalisme-onderzoek is booming. Terwijl de belangstelling voor marktgerichte liberale politiek zich aanvankelijk beperkte tot Thatcher en Reagan, staat de neoliberalisering van continentaal-Europese verzorgingsstaten de laatste jaren eveneens volop in de belangstelling. Dieter Plehwe, een van de meest vooraanstaande onderzoekers op dit terrein, geeft in deze publiekslezing een overzicht van de huidige stand van zaken in het neoliberalisme-onderzoek, in aanloop naar het boek Nine Lives of Neoliberalism dat volgend jaar, in samenwerking met Philip Mirowski en Quinn Slobodian verschijnt.

Plehwe laat zien dat neoliberalisme veel meer is dan de wereld van Friedrich Hayek en Milton Friedman, en diepe intellectuele wortels kent in de economische crisis van de jaren dertig. Waar eerdere onderzoekers neoliberalisme vooral in verband brachten met privatisering en de invoering van marktwerking in de publieke sector, verbreedt Plehwe de aandacht naar neoliberale mechanismen binnen de continentaal-Europese verzorgingsstaat, de relatie tussen neoliberalisme en autoritaire regimes en de kruisbestuiving tussen neoliberalisme en rechts-populisme die zo belangrijk is om onze huidige politieke situatie te kunnen begrijpen.

Dieter Plehwe is research fellow van het Zentrum für Zivilgesellschaftsforschung van het Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB).

I.s.m. het Duitsland Instituut Amsterdam.

Terug