ADOBO AT FOREIGNERS    Pinag-uusapan nila Nikki at Jennifer ang tungkol sa mga pagkain na mula sa Asya na makikita sa Germany, kanilang kakaibang gawain at pananaw sa mga bagay-bagay. Maaari mo subukan ang iyong kaalaman gamit ang masayang pagsusulit at upang mas marami pang matutunan.

    Test Yourself! >>