Unang (1) Pagsusulit

    Memo Game

    Masayang binati ni Jennifer si Nikki ng „Guten Abend“. Kaya lang pinaalala ni Nikki si Jennifer na umaga pa sa Germany at sinagot s'ya ng „Guten Tag“. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Abend. Gute Nacht. Kailan sinasabi ang alin? Katulad rin ba ito ng sa English?

    Minsan oo, minsan hindi. Halimbawa, walang nagsasabi ng „Guten Nachmittag“ (good afternoon).Ayos lang ang „Gute Nacht“ (good night), kaso sinasabi lang to bago matulog; 'di tulad sa English kung saan sinasabi rin ito bilang paalam. Dahil dito, malamang na di mo 'to pwedeng gamitin sa mga bago mong kakilala sa Germany.

    Kabisado mo na ba? Subukan natin sa larong ito: