‘Wag matakot    Bago ninyo panoorin ang video calls nina Jennifer at Nikki, i-click ang video na ito. Ito ay magbibigay sa inyo ng kaalaman tungkol sa Germany. Pagkatapos ng video na ito, matatagpuan ninyo ang mga pagsusulit upang masubukan ang inyong kaalaman sa naaayong paksa.

    Test Yourself! >>