Điểm chiếu phim, lịch chiếu phim và vé vào cửa
Liên hoan phim Đức tại Việt Nam

Liên hoan phim Đức lần thứ 8 2017 © Viện Goethe Hà Nội

Vé vào cửa

Vé vào cửa được bán từ ngày 30.08.2017 với giá 20.000 VND/buổi chiếu tại Trung tâm chiếu phim quốc gia, 87 Láng Hạ.
Vé vào cửa được bán từ ngày 30.08.2017 với giá 20.000 VND/buổi chiếu tại CineStar, 135 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Quận 1
Vé vào cửa cho LHP tại Hải Phòng được phát bắt đầu từ ngày 01.09.2017 tại Lotte Cinema Tầng 5, Trung tâm thương mại Vincom Số 1 Lê Thánh Tông, TP. Hải Phòng.
Vé vào cửa được phát bắt đầu từ ngày 01.09.2017 tại:
* Rạp Đông Ba, 187 Trần Hưng Đạo
* Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng Thừa Thiên Huế, 25 Hai Bà Trưng, TP. Huế
Vé vào cửa cho LHP tại Đà Nẵng được phát bắt đầu từ ngày 01.09.2017 tại:
* Rạp Lê Độ, 46 Trần Phú
* Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Đà Nẵng, 68 Trần Phú

Điểm chiếu phim và lịch chiếu phim

Trung tâm chiếu phim quốc gia, 87 Láng Hạ
06.09.2017 19h30 24 tuần *
Với sự có mặt của đạo diễn Anne Zohra Berrached
07.09.2017 20h00 Lời hứa tự do vùi trong cát *
08.09.2017 20h00 Mất tích ở Berlin **
09.09.2017 16h00
20h00
Gia đình Lotzmann nổi loạn **
Hoang dã *
10.09.2017 16h00
20h00
Hổ cái *
Thế hệ Y *
Với sự có mặt của diễn viên chính Anne Zohra Berrached
11.09.2017 20h00 Tschick *
12.09.2017 20h00 Hạnh phúc *


* Phim tiếng Đức, phụ đề tiếng Việt và tiếng Anh
** Phim tiếng Đức, phụ đề tiếng Việt 
Rạp CineStar, 135 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Quận 1
07.09.2017 19h30 24 tuần *
Với sự có mặt của đạo diễn Anne Zohra Berrached
08.09.2017 20h00 Thế hệ Y *
Với sự có mặt của diễn viên chính Anne Zohra Berrached
09.09.2017 15h00
20h00
Hổ cái *
Tschick *
10.09.2017 15h00
20h00
Gia đình Lotzmann nổi loạn **
Hoang dã *
11.09.2017 20h00 Mất tích ở Berlin **
12.09.2017 20h00 Hạnh phúc *
13.09.2017 20h00 Lời hứa tự do vùi trong cát ** Phim tiếng Đức, phụ đề tiếng Việt và tiếng Anh
** Phim tiếng Đức, phụ đề tiếng Việt 
Lotte Cinema Tầng 5, Trung tâm thương mại Vincom Số 1 Lê Thánh Tông
07.09.2017 20h00 Tschick*
08.09.2017 20h00 Mất tích ở Berlin **
09.09.2017 20h00 Hoang dã *
10.09.2017 20h00 Gia đình Lotzmann nổi loạn **
11.09.2017 20h00 24 tuần *
12.09.2017 20h00 Hổ cái *
13.09.2017 20h00 Thế hệ Y *
14.09.2017 20h00 Lời hứa tự do vùi trong cát *
15.09.2017 20h00 Hạnh phúc *


* Phim tiếng Đức, phụ đề tiếng Việt và tiếng Anh
** Phim tiếng Đức, phụ đề tiếng Việt 
Rạp Lê Độ Cinema, 46 Trần Phú
09.09.2017 19:30 Uhr 24 tuần *
Với sự hiện diện của đạo điễn Anne Zohra Berrached
10.09.2017 19:30 Uhr Lời hứa tự do vùi trong cát *
11.09.2017 19:30 Uhr Thế hệ Y *
12.09.2017 19:30 Uhr Hổ cái *
13.09.2017 19:30 Uhr Gia đình Lotzmann nổi loạn **
14.09.2017 19:30 Uhr Hạnh phúc *
15.09.2017 19:30 Uhr Hoang dã *
16.09.2017 19:30 Uhr Tschick *


* Phim tiếng Đức, phụ đề tiếng Việt và tiếng Anh
** Phim tiếng Đức, phụ đề tiếng Việt 
rạp Đông Ba, 187 Trần Hưng Đạo
08.09.2017 19h30 Tschick *
09.09.2017 19h30 Gia đình Lotzmann nổi loạn **
10.09.2017 19h30 Hoang dã *
11.09.2017 19h30 24 tuần *
12.09.2017 19h30 Lời hứa tự do vùi trong cát * 
13.09.2017 19h30 Hổ cái * 
14.09.2017 19h30 Thế hệ Y * 
15.09.2017 19h30 Hạnh phúc *


* Phim tiếng Đức, phụ đề tiếng Việt và tiếng Anh
** Phim tiếng Đức, phụ đề tiếng Việt