Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Pacific - Leipzig
Yim Yen Sum

(*1987, Malaysia)
 

Yim Yen Sum 500© Cá nhân

Yim Yen Sum

Yim Yen Sum nhận bằng tốt nghiệp Mỹ thuật tại Học viện Nghê thuật Dasein (2008), nơi cô bắt đầu thực hành khâu các tác phẩm của mình. Cô chủ yếu sử dụng hàng dệt may khi sáng tạo các tác phẩm mang tính sắp đặt và xây dựng các ý tưởng về mối quan hệ và sự tương tác, mối quan hệ giữa chúng ta, hay các hoạt động và tương tác đối với môi trường. Các tác phẩm của cô thường gợi cho khán giả nghĩ về mối liên hệ của mình với những người xung quanh, và thông qua việc thưởng thức và tương tác với tác phẩm của cô, người xem có thể xây dựng các mối quan hệ mới. Các tác phẩm của Yen Sum cho thấy sự tinh tế qua nhiều giờ được làm thủ công, được hoàn thành thông qua nhiều khâu chế tác, bao gồm cả in lụa và đính kết. Cô xây dựng các khối khác nhau và ghép chúng lại với nhau cho đến khi hài lòng với kết quả cuối cùng, một điều mà Yen Sum thường luôn do dự khi tuyên bố hoàn thành, vì mỗi mảnh cô tạo ra đều có khả năng phát triển và thay đổi khác nhau theo thời gian và không gian.