Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1)Chuyển đến mục định hướng thứ cấp (Alt3)Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Lời mời tham dự
Liên hoan phim Khoa học 2021

Liên hoan Phim Khoa học là một sự kiện truyền thông khoa học ở Đông Nam Á, Nam Á, Nam Mỹ, Châu Phi và Trung Đông: Hợp tác với các đối tác tại địa phương để nâng cao nhận thức khoa học và thông qua các bộ phim quốc tế với các hoạt động giáo dục đi kèm, tạo điều kiện thúc đẩy nhận thức về các vấn đề khoa học, công nghệ và môi trường đương đại phát triển.

VN Ausschreibung SFF 2021© Viện Goethe Hà Nội

Năm 2020, Liên hoan phim Khoa học đã tiếp cận được hơn 800.000 khán giả từ 27 quốc gia Đông Nam Á, Nam Á, Châu Phi, Châu Mỹ Latinh và Trung Đông. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, nhiều buổi chiếu đã được tổ chức trực tuyến với hơn 200.000 lượt xem trực tuyến.
 
Năm 2021, Liên hoan phim Khoa học quốc tế 2021 diễn ra từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 20 tháng 12 tạo cơ hội cho khán giả thưởng thức những những thông tin chắt lọc nhất từ truyền thông khoa học quốc tế. Trong bối cảnh và hậu quả của đại dịch COVID-19, sức khỏe và tinh thần quan trọng hơn bao giờ hết. Đó là lý do tại đặc biệt vào thời điểm này, việc đề cập đến những vấn đề này là rất quan trọng và tại sao Liên hoan phim Khoa học lại tập trung vào sức khỏe thể chất sức khỏe tinh thần đến vậy.