Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Đăng ký nhận link xem phim Liên hoan phim Khoa học 2021

Vui lòng gửi địa chỉ email của bạn để chúng tôi gửi quyền truy cập vào Vimeo Films.

Dữ liệu bạn gửi sẽ chỉ được xử lý trong dự án Liên hoan phim Khoa học và sẽ bị hủy sau khi dự án kết thúc.

* bắt buộc
Khi bạn nhấn vào nút ‘’gởi’’ bên dưới, việc đó đồng nghĩa là bạn cho phép chúng tôi sử dụng các thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó cho mục đích đáp ứng các yêu cầu của bạn, cũng như để liên lạc với bạn. Bạn có thể thu hồi lại yêu cầu của mình bằng cách gởi mail đến địa chỉ: kultur-hanoi@goethe.de. Lúc đó, mọi thông tin cá nhân của bạn sẽ được xóa. Hoặc khi chúng tôi đã hoàn thành việc giải đáp thắc mắc của bạn và việc lưu trữ thông tin không còn cần thiết thì các thông tin cá nhân của bạn sẽ được xóa.

Bảo vệ dữ liệu