Các tác giả H-K

Fiction Books © Goethe-Institut London

Der fremde Freund © amazon.de Người tình xa lạ

Nguyên bản tiếng Đức: Der fremde Freund
Dịch giả: Hà Anh Thu
Dịch từ ngôn ngữ:
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Lao Động
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 13x19 cm, 185 trang

Thông tin thêm về tác giả

Christoph Hein trên Wikipedia

Ausgewählte Gedichte

Billingual Vietnamesisch – Deutsch
Vietnamesischer Titel: Tuyển thơ Heinơ
Übersetzer: Nguyễn Khắc Khoa
Verlag: Nhà xuất bản Văn học
Erscheinungsjahr: 1999
Buchformat: 13x19 cm, 143 Seiten

Liebesgedichte

Vietnamesischer Titel: Thơ tình Heinrich Heine
Übersetzerin: Trần Đương
Verlag: Nhà xuất bản Phụ Nữ
Erscheinungsjahr: 2008

Mehr information über den autor

Heinrich Heine bei Wikipedia

Sommerhaus, später © amazon.de Sommerhaus, später

Vietnamesischer Titel: Ngôi nhà nghỉ hè
Übersetzer: Lê Quang, Nguyễn Hoài Bão
Verlag: Nhà xuất bản Hội Nhà văn
Erscheinungsjahr: 2007
Buchformat: 13x19 cm, 205 Seiten

Mehr Information über den Autor

Judith Hermann bei Wikipedia

Narziss und Goldmund © amazon.de Narcisse và Goldmuld

Nguyên bản tiếng Đức: Narziss und Goldmund
Dịch giả: Viễn Nguyên
Dịch từ ngôn ngữ: Pháp
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Lao Động
Năm xuất bản (tái bản): 2001
Khổ sách: 14x19 cm, 468 trang
 

  Narziss und Goldmund © amazon.de Đôi bạn chân tình

Nguyên bản tiếng Đức: Narziss und Goldmund
Dịch giả: Vũ Đình Lưu
Dịch từ ngôn ngữ: 
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Ca Dao (Sài Gòn, VNCH, 1967); Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2001
Khổ sách: 14x19 cm, 332 trang
 

  Narziss und Goldmund © amazon.de Nhà khổ hạnh và gã lang thang

Nguyên bản tiếng Đức: Narziss und Goldmund
Dịch giả: Phùng Khánh
Dịch từ ngôn ngữ:
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản An Tiêm (Sài Gòn, VNCH, 1972); Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 1994, 1998, 2001
 

  Siddhartha © amazon.de Câu chuyện của dòng sông

Nguyên bản tiếng Đức: Siddhartha
Dịch giả: Phùng Khánh, Phùng Thăng
Dịch từ ngôn ngữ:
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản An Tiêm (Sài Gòn, VNCH, 1967), Nhà xuất bản Lá Bối (Sài Gòn, VNCH, 1965, 1966), Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 1988, 1996, 1998, 2001
 

  Peter Camenzind © amazon.de Tuổi trẻ và cô đơn

Nguyên bản tiếng Đức: Peter Camenzind
Dịch giả: Vũ Đình Lưu
Dịch từ ngôn ngữ:
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Ca Dao (Sài Gòn, VNCH, 1968, 1972)
 

  Der Steppenwolf © amazon.de Sói đồng hoang

Nguyên bản tiếng Đức: Der Steppenwolf
Dịch từ ngôn ngữ: Pháp
Dịch giả: Chơn Hạnh, Phùng Thăng
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Ca Dao (Sài Gòn, VNCH, 1969)
 

  Schön ist die Jugend © amazon.de Tuổi trẻ thần tiên

Nguyên bản tiếng Đức: Schön ist die Jugend
Dịch giả: Bùi Quang Đông
Dịch từ ngôn ngữ: 
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Bông Hồng (Sài Gòn, VNCH, 1972)
 

  Schön ist die Jugend © amazon.de Đâu mái nhà xưa

Nguyên bản tiếng Đức: Schön ist die Jugend
Dịch giả: Hoài Khanh
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 13x19 cm, 244 trang
 

  Das Glasperlenspiel © amazon.de Tuồng ảo hóa

Nguyên bản tiếng Đức: Das Glasperlenspiel
Dịch giả: Nguyễn Ngọc Minh
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Nguồn Sáng (Sài Gòn, VNCH, 1972)

Huệ tím và những chuyện khác

Nguyên bản tiếng Đức: Iris und andere Märchen
Dịch giả: Thái Kim Lan
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Đà Nẵng
Năm xuất bản: 1998
 

  Demian © amazon.de Tuổi trẻ băn khoăn

Nguyên bản tiếng Đức: Demian
Dịch giả: Hoài Khanh
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Ca Dao (VNCH, 1968, 1971, 1974), Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 1998
 

  Die Morgenlandfahrt © amazon.de Hành trình sang Đông phương

Nguyên bản tiếng Đức: Die Morgenlandfahrt
Dịch giả: Hoài Khanh
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Ca Dao (VNCH, 1967), Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2001
 

  Gertrud © amazon.de Mối tình của chàng nhạc sĩ

Nguyên bản tiếng Đức: Gertrud
Dịch giả: Vũ Đằng
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Ca Dao (VNCH, 1972), Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2001, Nhà xuất bản văn hóa Sài Gòn, 2007

Thông tin thêm về tác giả

Hermann Hesse trên Wikipedia

Der goldne Topf © amazon.de Chiếc âu vàng: Tuyển truyện lãng mạn và huyễn tưởng

Dịch giả: Quang Chiến
Nhà xuất bản: Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây, Nhà xuất bản Phụ Nữ
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 15x21 cm, 406 trang với 25 ảnh minh họa
 

Nußknacker und Mausekönig © amazon.de Vua Chuột và chàng Cắn hồ đào: Chuyện cổ tích kể cho đêm Nô-en

Dịch giả: Quang Chiến
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hội Nhà văn
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 14x20 cm, 135 trang

Thông tin thêm về tác giả

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann trên Wikipedia

Die Liebhaberinnen © amazon.de Tình ơi là tình 

Nguyên bản tiếng Đức: DIE LIEBHABERINNEN 
Dịch giả: Lê Quang 
Nhà xuất bản: Công ty sách Nhã Nam, Nhà xuất bản Đà Nẵng 
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 12x20 cm, 274 trang
 

Die Klavierspielerin © amazon.de Cô gái chơi Dương Cầm 

Nguyên bản tiếng Đức: DIE KLAVIERSPIELERIN 
Dịch giả: Ngọc Cầm Dương 
Nhà xuất bản: Công ty sách Alpha, Nhà xuất bản Hội Nhà văn 
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 13x20,5 cm, 359 trang

thông tin thêm về tác giả

Elfriede Jelinek trên Wikipedia

Der Prozeß © amazon.de Vụ án

Originaler Titel: DER PROZESS, aus der französischen Sprache
Dịch giả: Phùng Văn Tửu
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn hóa thông tin
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 13x19 cm, 338 trang
 

Franz Kafka, Franz Kafka - tuyển tập tác phẩm

Originaler Titel: Franz Kafka, ein Sammelband (Der Prozess, das Schloss, die Verwandlung, das Urteil, der Hungerkünstler…) (aus der französischen, russischen, ungrarischen und englischen Sprache. Leider keine aus der deutschen Sprache)
Dịch giả: Nhiều dịch giả
Nhà xuất bản: Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông tây, Nhà xuất bản Hội Nhà văn
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 14x20,5 cm, 1006 trang

Thông tin thêm về tác giả

Franz Kafka trên Wikipedia

Sự phát triển của loài người

Originaler Titel: Die Entwicklung der Menschheit
Dịch giả: Quang Chiến
Nhà xuất bản: Tạp chí văn học nước ngoài, số 6, 2002

Thông tin thêm về tác giả

Erich Kästner trên Wikipedia

Vermessung der Welt © jpc.de Đo thế giới

Originaler Titel: VERMESSUNG DER WELT
Dịch giả: Lê Quang
Nhà xuất bản: Công ty sách Nhã Nam, Nhà xuất bản Văn học
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 13x20,5 cm, 340 Seiten

thông tin thêm về tác giả

Daniel Kehlmann trên Wikipedia

Sonnenfinsternis © amazon.de Đêm hay ngày

Tiêu đề tiếng Đức: Sonnenfinsternis (dịch theo bản dịch tiếng Anh)
Nhà xuất bản: Armerican Information Service tại miền Nam Việt Nam
Năm xuất bản: 1954
 

Sonnenfinsternis © amazon.de Tội công thành

Tiêu đề tiếng Đức: Sonnenfinsternis (dịch theo bản dịch tiếng Pháp)
Dịch giả: Quốc Ấn
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đen Trắng, miền Nam Việt Nam
Năm xuất bản: 1973

Thông tin về tác giả

Arthur Koestler trên Wikipedia

Goldnase © amazon.de Chú bé mũi vàng

Originaler Titel: GOLDNASE
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Kim Đồng, 1988

Thông tin về tác giả

Erich Köhler trên Wikipedia