Các tác giả L-P

Fiction Books © Goethe-Institut London

Buddenbrooks © amazon.de Gia đình Bút-đen-bruc

Originaler Titel: Buddenbrooks
Dịch giả: Trương Chính
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Lao Động
Năm xuất bản: 1979

Thông tin về tác giả

Thomas Mann trên Wikipedia

Die Jungen von Zelt dreizehn © amazon.de Lều số 13

Tiêu đề tiếng Đức: Die Jungen von Zelt dreizehn
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Kim Đồng
Năm xuất bản: 1962

Thông tin về tác giả

Benno Pludra trên Wikipedia

Krabat © amazon.de Krabat

Originaler Titel: Krabat
Dịch giả: Tạ Quang Hiệp
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Kim Đồng
Năm xuất bản: 2009

Thông tin về tác giả

Otfried Preußler trên Wikipedia