Các tác giả A-D

Wissenschaften Ảnh: Nguyễn Tiến Vinh © Viện Goethe Hà Nội

Vom Kriege © amazon.de Chiến tranh luận

Originaler Titel: VOM KRIEGE
Dịch giả: N/A
Nhà xuất bản: K.đ: Quân chính, Bộ Tổng tư lệnh
Năm xuất bản: 1950
Khổ sách: 13x19 cm, 106 trang với bản đồ

thông tin về tác giả

Carl von Clausewitz trên Wikipedia