Các tác giả L-P

Wissenschaften Ảnh: Nguyễn Tiến Vinh © Viện Goethe Hà Nội

Also sprach Zarathustra © amazon.de Zarathustra đã nói như thế

Originaler Titel: ALSO SPRACH ZARATHUSTRA 
Dịch giả: Trần Xuân Kiêm
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn học
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 14x20 cm, 570 trang
 

Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophiert © amazon.de Buổi hoàng hôn của những thần tượng

Originaler Titel: GÖTZEN-DÄMMERUNG ODER WIE MAN MIT DEM HAMMER PHILOSOPHIERT
Dịch giả: Nguyễn Hữu Hiệu
Nhà xuất bản: Nhã Nam, Nhà xuất bản Văn học
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 13x19 cm, 216 trang
 

Thông tin về tác giả

Friedrich Nietzsche trên Wikipedia

Max Plank – Người khai sáng thuyết lượng tử. Kỷ yếu mừng sinh nhật thứ 150

Cuốn sách được viện Goethe Việt Nam tài trợ dịch.
Originaler Titel: MAX PLANK - FESTSCHRIFTEN ZUM 150. GEBURTSTAG 
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tri thức
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 16x24 cm, 590 trang

Thông tin về tác giả

Max Planck trên Wikipedia