Các tác giả R-S

Wissenschaften Ảnh: Nguyễn Tiến Vinh © Viện Goethe Hà Nội

Siêu hình học tình yêu

Originaler Titel: ZUR METAPHYSIK DER GESCHLECHTSLIEBE. ZUR METAPHYSIK DES TODES 
Dịch giả: Hoàng Thiên Nguyễn
Nhà xuất bản: Công ty Nhã Nam, Nhà xuất bản Văn học
Năm xuất bản: 2006

Thông tin về tác giả

Arthur Schopenhauer trên Wikipedia