Onleihe: Thư viện điện tử

  • Onleihe - Campaign 01 © Goethe-Institut
  • Onleihe - Campaign 02 © Goethe-Institut
  • Onleihe - Campaign 03 © Goethe-Institut
Onleihe là thư viện điện tử của viện Goethe. Hơn 35.000 tài liệu số bằng tiếng Đức như sách điện tử, sách nói điện tử, phim, tài liệu học tiếng Đức, tạp chí và báo sẵn sàng cho các bạn tải về.

Sau khi đăng ký và kích hoạt dịch vụ, bạn có thể sử dụng Onleihe trên máy tính để bàn, máy tính xách tay hoặc trên thiết bị di động (Android hoặc iOS).

Miễn phí. Không quảng cáo. Mượn tài liệu bất kì lúc nào và ở bất kì đâu.

Tất cả mọi người sinh sống bên ngoài lãnh thổ CHLB Đức đều có thể sử dụng thư viện điện tử của chúng tôi. Bạn có thể đăng ký sử dụng dễ dàng qua Internet mà không cần phải là hội viên của thư viện.

Thông tin chi tiết về sử dụng Onleihe trên PC hoặc trên thiết bị di động có trên trang hỗ trợ sử dụng Onleihe (bằng tiếng Đức). 

Bạn có khó khăn trong việc sử dụng Onleihe? – Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Mẫu đơn yêu cầu hỗ trợ, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ bạn.