Truy cập nhanh:
Chuyển đến nội dung chính (Alt1)Chuyển đến mục định hướng thứ cấp (Alt3)Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Nghệ sỹ chơi nhạc điện tử
Phỏng vấn Phạm Tâm

Phạm Tâm
© Phạm Tâm

Workshop này đã đem tới điều gì cho chị?
 
Ở tuần đầu tiên chúng tôi làm việc nhiều với ngẫu hứng. Bản thân điều đó không có quá nhiều thứ mới lạ. Tuy nhiên tôi đã tương tác với các nghệ sỹ khác, qua đó nâng cao khả năng tập trung cũng như phát triển âm nhạc riêng của mình.

Các ý tưởng được xây dựng ở tuần thứ hai. GS. Heiner Goebbels đã đưa cho chúng tôi rất nhiều chỉ dẫn và góp ý giúp phát triển những ý tưởng đó. Điều quan trọng nhất ở đây chính là việc cùng thể hiện rất cả các yếu tố trên sân khấu, bao gồm trình diễn, âm nhạc, ánh sáng, đạo cụ - khiến chúng tương tác và tương hỗ lẫn nhau. Với Heiner thì sự cân bằng vô cùng quan trọng. Không có yếu tố nào giữ vai trò trọng yếu, mà mối tổng hòa khi biểu diễn mới quan trọng. Chúng tôi đã học được những điều đó. Thực sự rất tuyệt vời.
 
Tôi cũng muốn cảm ơn Viện Goethe. Tại Việt Nam không có nhiều cơ hội như những gì dự án này mang lại. Chúng ta còn thiếu một sân khấu tốt như thế để tạo cơ hội để các nghệ sỹ hợp tác với nhau.
Trại hè này vì thế đã mang tới cho chúng tôi rất nhiều thứ.
 
Tôi hi vọng, việc hợp tác sau dự án này sẽ được tiếp tục để chúng tôi có thể phát triển thêm các ý tưởng khác nữa.
 

Trở lại