Quỹ Hỗ Trợ ICG / 2021

Ignite Creativity Grant, là một sáng kiến của Viện Goethe TP.HCM, một hoạt động kêu gọi mở dành cho các nghệ sĩ Việt Nam trong nước trên toàn quốc, tập trung vào 3 chủ đề chính:

  • Sự Bền Vững
  • Bình Đẳn Giới
  • Chuyển Đổi Số
Nghệ sĩ có thể chọn một hoặc nhiều chủ đề đã nói ở trên. Dự án này nhầm giúp hỗ trợ các nhà sáng tạo trong việc tạo ra một câu chuyện và có tác động đến các vấn đề xã hội bằng các thể loại nghệ thuật đã chọn.
 
Đồng hành với chương trình, sẽ có phần cố vấn do các chuyên gia Đức hoặc Việt Nam hỗ trợ trong các lĩnh vực nghệ thuật đã chọn. Sẽ có 3 đợt trong dự án - Khởi đầu dự án; cố vấn, giữa dự án; phản hồi và kết thúc dự án; đánh giá, giữa người cố vấn và người được cố vấn.
 
Viện Goethe TP.HCM tin rằng ICG sẽ mang đến cho các nghệ sĩ một nền tảng cho vô số ý tưởng sáng tạo nhầm nâng cao các vấn đề quan trọng trong xã hội.
 

Các chương trình trong tháng 5

Các chương trình trong tháng 6

Các chương trình trong tháng 7

Các chương trình trong tháng 9

Các chương trình trong tháng 11

Các chương trình trong tháng 12