Goethe-Zertifikat C1

Bạn muốn ...

  • chuẩn bị học đại học ở Đức
  • chứng minh bạn có kiến thức tiếng Đức ở trình độ nâng cao cho công việc
  • chuẩn bị làm việc trong lĩnh vực y tế
  • chứng tỏ kết quả học tập của bạn tương đương với trình độ cấp C1
  • có một chứng chỉ chính thức được quốc tế công nhận

Goethe-Zertifikat C1 là một kỳ thi tiếng Đức dành cho người lớn. Kỳ thi chứng nhận khả năng sử dụng tiếng Đức ở trình độ cao, tương đương với trình độ cấp 5 (C1) trong hệ thống sáu cấp của Khung chuẩn chung về ngôn ngữ của Cộng đồng châu Âu (GER).

Khi đỗ kỳ thi này bạn chứng tỏ rằng bạn có thể ...

  • hiểu được nhiều dạng văn bản có nội dung khác nhau, các văn bản dài hơn và phức tạp hơn cũng như hiểu thấu triệt được các ẩn ý.
  • nói trôi chảy và tự nhiên mà không hay phải ngừng lại để tìm chọn từ ngữ.
  • sử dụng hiệu quả và linh hoạt ngôn ngữ trong cuộc sống xã hội, nghề nghiệp hay trong học tập và nghiên cứu.
  • trình bày một cách rõ ràng, có trình tự và chi tiết về những vấn đề phức tạp.
Bạn hãy tìm hiểu trước khi khai giảng ở trường đại học hay khoá dự bị đại học của bạn về khả năng có thể miễn một kỳ thi tuyển sinh ngôn ngữ đối với sinh viên nước ngoài vì bạn đã có chứng chỉ Goethe-Zertifikats C1.

Chuẩn bị

Tài liệu ôn luyện

Bài thi mẫu và bài tập ôn luyện online ở dạng mở và mang tính tương tác xem tại đây.

Thông tin khác

Điều kiện, nội dung bài thi và các thông tin khác về kỳ thi Goethe-Zertifikat C1 xem chi tiết tại đây.