Trung tâm Đức ngữ "Ngôi nhà Đức" tại Đà Nẵng

Các điểm thi tiếng Đức là các tổ chức được uỷ quyền của Viện Goethe. Ở Việt Nam, bên cạnh trụ sở chính của Viện Goethe tại Hà Nội, một chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh và một điểm thi đối tác tại Đà Nẵng được tổ chức thi tiếng Đức theo chuẩn này.
Ngôi nhà Đức © Ngôi nhà Đức tại Đà Nẵng
Tại NGÔI NHÀ ĐỨC diễn ra các kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế tiếng Đức do Goethe-Institut cấp. Mỗi tháng thí sinh có thể gửi đăng ký thi các cấp độ từ A1 đến C1.

Thí sinh trực tiếp gửi đăng ký thi (chỉ gửi 1 lần) tới dangkythidanang@gmail.com hoặc tại www.ngoinhaducindanang.com.vn/dang-ky/dang-ky-du-thi/ 

Lưu ý: Thí sinh có đăng ký thi gửi trùng lặp sẽ bị loại.

Nhận đăng ký thi từ 08 giờ sáng của ngày mở đăng ký thi (ghi trên lịch thi).
Thí sinh sẽ sớm nhận được mail chấp nhận đăng ký thi và hướng dẫn nộp lệ phí thi từ Ngôi Nhà Đức.

Liên hệ

Văn phòng mở cửa buổi chiều thứ 2 đến thứ 6, từ 13h30 đến 17h00 
Kiệt 31/2 Lê Hồng Phong, Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Mobil: +84 904281801 (chỉ các buổi chiều)
Tel.: +84 0236 3565783
www.ngoinhaducindanang.com.vn
dangkythidanang@gmail.com

Các kì thi tiếng Đức tại Đà Nẵng

Đăng ký thi bắt đầu từ 08 giờ sáng ngày tiếp theo.

LỆ PHÍ THI (bằng tiền VND)

  • SD1 | 2.500.000,-
  • A2 | 2.500.000,-
  • C1 | 4.300.000,-
  • B1 (4 kỹ năng) | 3.500.000,-
  • B1 (1 kỹ năng) | 1.000.000,-
  • B2 (4 kỹ năng) | 4.000.000,-
  • B2 (1 kỹ năng) | 1.200.000,-

Tháng Các trình độ
SD1, A2, B1, B2
Lịch đăng ký
Tháng 5 04. + 05.05.2022 18.04.2022
Tháng 6 01. + 02.06.2022 16.05.2022
Tháng 7 06. + 07.07.2022 15.06.2022
Tháng 8 24. + 25.08.2022 08.08.2022
Tháng 9 21. + 22.09.2022 05.09.2022
Tháng 10 12. + 13.10.2022 28.09.2022
Tháng 11 09. + 10.11.2022 24.10.2022
Tháng 12 07. + 08.12.2022 21.11.2022
Tháng 1/2023 04. + 05.01.2023 19.12.2022