Trung tâm Đức ngữ
Ngôi nhà Đức tại Đà Nẵng

Ngôi nhà Đức © Viện Goethe Hà Nội

Các điểm thi tiếng Đức là các tổ chức được uỷ quyền của Viện Goethe. Ở Việt Nam, bên cạnh trụ sở chính của Viện Goethe tại Hà Nội, một chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh và một điểm thi đối tác tại Đà Nẵng được tổ chức thi tiếng Đức theo chuẩn này.

Tại NGÔI NHÀ ĐỨC diễn ra các kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế tiếng Đức Goethe-Zertifikat của viện Goethe. 

Đăng ký thi

ngoinhaducindanang.com.vn/dang-ky/dang-ky-du-thi 
www.facebook.com/ngoinhaducindanang.com.vn

Tư vấn

dangkythidanang@gmail.com


Liên hệ

TRUNG TÂM ĐỨC NGỮ NGÔI NHÀ ĐỨC

K 31/2 Lê Hồng Phong, Hải Châu, Đà Nẵng

Giờ làm việc:

T2 – T6 | 13h30 – 17h00 
Tel.:+84 236 3565 783
Mobil: +84 904 281 801 (các buổi chiều!)
dangkythidanang@gmail.com

Các kì thi tiếng Đức tại Đà Nẵng

Các trình độ: SD1, A2, B1, B2

Đăng ký thi bắt đầu từ 08h00 sáng ngày tiếp theo.

LỆ PHÍ THI CHO THÍ SINH TỰ DO (bằng tiền VND)

  • Goethe Zertifikat SD1 | 2.700.000,-
  • Goethe Zertifikat A2 | 3.000.000,-
  • Goethe Zertifikat B1 gesamt | 4.000.000,-
  • Goethe Zertifikat B1 Einzelmodul | 1.200.000,-
  • Goethe Zertifikat B2 gesamt | 4.500.000,-
  • Goethe Zertifikat B2 Einzelmodul | 1.400.000,-
  • Goethe Zertifikat C1 | 4.800.000,-

2024 Lịch thi Lịch đăng ký thi
Tháng 4 04. + 05.04.2024 18.03.2024
Tháng 5 09. + 10.05.2024 15.04.2024
Tháng 6 05. + 06.06.2024 20.05.2024
Tháng 7 - -
Tháng 8 22. + 23.08.2024 05.08.2024
Tháng 9 19. + 20.09.2024 03.09.2024
Tháng 10 17. + 18.10.2024 30.09.2024
Tháng 11 14. + 15.11.2024 28.10.2024
Tháng 12 12. + 13.12.2024 25.11.2024
Tháng 1.2025 09. + 10.01.2025 19.12.2024