Đại học Châu Âu Viadrina

Europa-Universität Viadrina © Heide Fest/ Europa-Universität Viadrina

Với khoảng 6.600 sinh viên, tuy Đại học châu Âu Viadrina là một trường tương đối nhỏ, nhưng lại định hướng quốc tế rất mạnh mẽ. Trường nằm bên đường biên giới Đức-Ba Lan và chỉ cách Berlin một giờ chạy xe. Định hướng quốc tế thể hiện trong chính các ngành học và trong tỷ lệ rất cao tới 25% sinh viên quốc tế từ hơn 100 nước. Với ba khoa Khoa học kinh tế, Khoa học văn hóa và Luật, Đại học Viadrina có một cơ sở tuyệt vời cho công tác nghiên cứu và đào tạo. Trên bảng xếp hạng quốc gia, Đại học Viadrina thuộc tốp các trường đại học dẫn đầu, ví dụ như trong các  ngành khoa học kinh tế. Chỉ số hài lòng cao của sinh viên cũng thể hiện cơ chế hỗ trợ sinh viên tuyệt vời của nhà trường.

Đại học châu Âu Viadrina tiếp nhận sinh viên hoàn thành chương trình „Cầu nối đại học“ từ tất cả các nước tham gia chương trình.

Ngành học:
  • Các ngành khoa học kinh tế³
Ghi chú: Số 3 đứng sau ngành học là môđun TestAS chuyên ngành của các ngành kinh tế

Thông tin tiếp theo:

Webseite của Đại học châu Âu Viadrina