Đại học khoa học ứng dụng Bonn-Rhein-Sieg

Hochschule Bonn-Rhein-Sieg © Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

Đại học Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS) là một trường đại học năng động và rất mạnh trong nghiên cứu khoa học. Trường nằm ở trung tâm vùng sông Rhein có chất lượng sống cao và tạo ra cho khoảng 9.000 sinh viên những điều kiện lý tưởng để học tập và nghiên cứu. Mục tiêu của Đại học Bonn-Rhein-Sieg là đào tạo nhân sự quản lý và chuyên môn có trình độ cao cho thị trường lao động trong và ngoài nước. Chương trình đào tạo cử nhân hóa với khoa học vật liệu được giảng dạy tại Campus Rheinbach của H-BRS. Campus này có hạ tầng kỹ thuật tuyệt vời và những phòng thí nghiệm được trang bị rất tốt, nơi sinh vên trong khóa học được dẫn dắt đến những phương pháp làm việc và phân tích thường gặp trong thực tiễn hiện nay bằng những máy móc hiện đại nhất.

Đại học Bonn-Rhein-Sieg tiếp nhận nhữn sinh viên hoàn thành chương trình „Cầu nối đại học“ từ tất cả các nước tham gia chương trình.

Ngành học:
  • Hóa học với khoa học vật liệu¹
Ghi chú: Số 1 đứng sau ngành học là môdun TestAS chuyên ngành của toán học, tin học và các ngành khoa học tự nhiên

Thông tin tiếp theo:

Webseite của Đại học khoa học ứng dụng Bonn-Rhein-Sieg
Imagefilm