UA Ruhr (Liên minh các trường đại học vùng Ruhr)

 • Ruhr-Universität Bochum © Ruhr-Universität Bochum
  Ruhr-Universität Bochum
 • Technische Universität Dortmund © Roland Baege/ TU Dortmund
  Technische Universität Dortmund
 • Universität Duisburg-Essen © Hardy Welsch/ UDE
  Universität Duisburg-Essen

Các trường ĐHTH Ruhr tại Bochum, ĐHTHKT Dortmund và ĐHTH Duisburg-Essen hợp tác chiến lược chặt chẽ với nhau từ năm 2007 trong Liên minh các trường đại học vùng Ruhr. Các trường đại học đối tác này cùng khởi xướng nhiều dự án hợp tác và cung cấp cho khoảng 100.000 sinh viên của mình một chương trình đào tạo đặc biệt đa dạng. Đồng thời từng trường thuộc liên minh xây dựng những trọng tâm nghiên cứu bổ trợ cho nhau, để tạo lập diện mạo riêng và qua đó trở nên mạnh hơn và có sức hút lớn hơn. Với chiến lược hợp tác và cạnh tranh này, Liên minh các trường đại học vùng Ruhr là một điển hình cho một vùng Ruhr gắn kết với nhau, từ một vùng than-thép phát triển thành một trong những vùng có sức hút mạnh mẽ nhất về khoa học và văn hóa ở Đức.

Liên minh UA Ruhr tiếp nhận sinh viên đã hoàn thành chương trình „Cầu nối đại học“ đến từ Đông Âu/Trung Á, Mỹ, Việt Nam và Nam Mỹ.

Webseite của UA Ruhr

Đại học tổng hợp Ruhr ở Bochum

Ngành học:
 • Tin học ứng dụng¹
 • Xây dựng²
 • Hóa sinh¹
 • Sinh học¹
 • Hóa học¹
 • Kỹ thuật điện và Công nghệ thông tin
 • Địa lý¹
 • Khoa học trái đất¹
 • An ninh tin học / Công nghệ thông tin²
 • Chế tạo máy²
 • Toán học¹
 • Vật lý¹
 • Kỹ thuật bán hàng và Quản lý sản phẩm²
 • Kỹ thuật môi trường và Quản lý tài nguyên²
Ghi chú: Số đứng sau từng ngành là môđun TestAS của ngành đó (1= toán học, tin học và các ngành khoa học tự nhiên, 2= các ngành kỹ thuật)

Thông tin tiếp theo:

Webseite của Đại học Tổng hợp Ruhr ở Bochum

Đại học tổng hợp kỹ thuật Dortmund

Ngành học:
 • Tin học ứng dụng¹
 • Hóa học¹
 • Phân tích và quản lý dữ liệu¹
 • Kỹ thuật điện và công nghệ thông tin²
 • Tin học²
 • Công nghệ thông tin và  kỹ thuật truyền thông ²
 • Chế tạo máy²
 • Toán học¹
 • Vật lý¹
 • Thống kê¹
 • Toán kỹ thuật¹Toán kinh tế¹
Ghi chú: Số đứng sau từng ngành là môđun TestAS của ngành đó (1= toán học, tin học và các ngành khoa học tự nhiên, 2= các ngành kỹ thuật)

Thông tin tiếp theo:

Trang web của Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Dortmund
Imagefilm

Đại học Tổng hợp Duisburg-Essen

Ngành học:
 • Tin học ứng dụng – trọng tâm tin học kỹ thuật hoặc tin học truyền thông¹’²
 • Tin  học  ứng  dụng  –  Kỹ  thuật  hệ  thống ¹
 • Xây dựng²
 • Hóa học¹
 • Kỹ thuật điện và Công nghệ thông tin²
 • Khoa học năng lượng (Yêu cầu trình độ tiếng Anh bậc B2)¹
 • Chế tạo máy²
 • Toán học¹
 • Kỹ thuật Nano²
 • Vật lý¹
 • Toán kinh tế¹
 • Toán kỹ thuật¹
 • Khoa học về nước, Nước: hóa học, phân tích, vi sinh¹
Ghi chú: Số đứng sau từng ngành là môđun TestAS của ngành đó (1= toán học, tin học và các ngành khoa học tự nhiên, 2= các ngành kỹ thuật)

Thông tin tiếp theo:

Webseite của Đại học Tổng hợp Duisburg-Essen
Imagefilm