Các khoá học tiếng Đức
tại Việt nam

Học viên tranh thủ chuẩn bị trong sân của Viện để lên lớp Ảnh: Viện Goethe / Nguyễn Tuấn Dũng

Các thông tin khác

Kiểm tra trình độ tiếng Đức

Bài kiểm tra này được thiết kế để đánh giá kỹ năng tiếng Đức của bạn, cho dù bạn đã có kinh nghiệm hay mới bắt đầu học ngôn ngữ này. Nó cũng cung cấp cho bạn ý tưởng ban đầu về việc bạn có thể hiểu tiếng Đức viết và nói đến mức nào, các câu hỏi sau đây sẽ kiểm tra kiến thức của bạn về ngữ pháp và từ vựng tiếng Đức.
 
Nếu bạn muốn đăng ký một khóa học tiếng Đức tại Viện Goethe, chúng tôi sẽ đánh giá kỹ năng tiếng Đức của bạn tại chỗ.
 
Để có chứng chỉ quốc tế về trình độ thông thạo tiếng Đức, chúng tôi khuyên bạn nên tham gia các kỳ thi cấp bằng chính thức của chúng tôi dành cho các cấp độ A1 đến C2.

Bài kiểm tra

Chương trình học của chúng tôi

Chúng tôi đảm bảo có kết quả nhanh trong học tập nhờ một đội ngũ giáo viên có trình độ cao, các phương pháp học hiện đại nhất , hướng dẫn chuyên sâu, tư vấn nhiệt tình và một hệ thống chương trình cho mọi trình độ được toàn thế giới công nhận.

Tổng quan về các trình độ A1–C2

Các khoá học tiếng Đức của chúng tôi được phân loại theo các bậc trình độ của Khung chuẩn chung về ngôn ngữ của Cộng đồng châu Âu.