Chương trình và tài liệu

Chương trình và tài liệu Ảnh: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Tiếng Đức cho nghề nghiệp và học đại học

Các tài liệu giảng dạy và tài liệu học cho các lĩnh vực kinh tế,du lịch, kỹ thuật cũng như các ngành xã hội và y tế.

Tiếng Đức cho trẻ em

Chương trình cho trẻ em từ 4 đến 10 tuổi muốn học ngoại ngữ là tiếng Đức và cho tất cả những ai muốn giúp đỡ trẻ em học tiếng Đức như chơi qua các kiến thức mới nhất về phương pháp luận và phương pháp giảng dạy ngoại ngữ Tiếng Đức.

Tiếng Đức cho thanh thiếu niên

Thanh thiếu niên có phong cách học riêng, khác với cách học của người lớn hay trẻ em trên nhiều phương diện.