Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Sống và làm việc tại Đức
Chuỗi các bài phỏng vấn trực tuyến


Liên hệ

Nguyen Thanh Huong AMIF © Viện Goethe Hà Nội NGUYỄN THANH HƯƠNG
Trưởng dự án tiền hội nhập/ AMIF
Viện Goethe Hà Nội
Tel. +84 24 32004494
ThanhHuong.Nguyen2@goethe.de


Đồng tài trợ