Xác nhận gửi đăng ký thành viên thư viện

Cảm ơn bạn đã đăng ký thành viên thư viện viện Goethe!

Xin bạn vui lòng chờ chúng tôi xử lý thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ gửi thẻ hội viên của bạn qua Email mà bạn cung cấp trong thời gian sớm nhất. Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ với nhân viên thư viện của chúng tôi (thông tin liên hệ phía bên phải).

Xin cảm ơn sự thông cảm của bạn.

Trân trọng.