Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2 © Goethe-Institut Hanoi

Lệ phí thi

Học viên viện Goethe:
3.500.000 VND / 4 kỹ năng
1.000.000 VND / 1 kỹ năng

Thí sinh tự do:
4.000.000 VND / 4 kỹ năng
1.200.000 VND / 1 kỹ năng

Thông tin cá nhân

Lưu ý: Chỉ điền số hộ chiếu. Không được điền số CMTND / CCCD

Thông tin kỳ thi

Các qui định dự thi tiếng Đức

Bảo mật thông tin

Mọi thông tin cá nhân của bạn sẽ được giữ bí mật và không được chuyển tiếp cho bên thứ ba.

* bắt buộc

When you send us the information contained in the contact form by clicking on the button below, you declare your consent for us to use your personal data for purposes of answering your enquiry and/or contacting you. You can revoke your consent by sending an e-mail message to pruefungen-hanoi@goethe.de. If you revoke your consent, your data will be erased immediately. Otherwise, your data will be erased after we have processed your enquiry or if the purpose of storing it no longer exists.

Privacy Policy