Tài liệu ôn luyện

Quay lại đến Goethe-Zertifikat C1

Bạn có thể tìm tài liệu ôn luyện cho phần thi Nghe, Đọc, Viết và Nói để chuẩn bị cho Goethe-Zertifikat C1 tại đây.

Tài liệu để ôn luyện trực tuyến

Bài luyện C1 01
Bài luyện C1 03

Tải tài liệu

C1-Bài thi mẫu C1-nghe trực tiếp phần Nghe bài thi mẫu (40:53 phút)
Audio wird geladen

C1-tải phần Nghe bài thi mẫu (MP4, 38 MB)


C1-Bài luyện C1-nghe trực tiếp phần Nghe bài luyện (39:56 phút)
Audio wird geladen

C1-tải phần Nghe bài luyện (MP4, 37 MB)