Goethe-Zertifikat A2

Goethe-Institut Deutschprüfungen Start Deutsch 2 Ảnh: Getty Images/Daniel Laflor

Bạn muốn ...

  • chứng tỏ mình đã có kiến thức tiếng Đức căn bản
  • chứng tỏ kết quả học tập của bạn tương đương với trình độ cấp A2
  • có một chứng chỉ chính thức được quốc tế công nhận

Goethe-Zertifikat A2 là một kỳ thi tiếng Đức dành cho người lớn. Kỳ thi đòi hỏi kiến thức ngôn ngữ cơ bản và tương đương với trình độ cấp 2 (A2) trong hệ thống sáu cấp của Khung chuẩn chung về ngôn ngữ của Cộng đồng Châu Âu (GER).

Khi đỗ kỳ thi này bạn chứng tỏ rằng bạn có thể ...

  • hiểu và sử dụng câu và cấu trúc câu thông dụng trong những tình huống hàng ngày.
  • giao tiếp trong các tình huống đơn giản thường gặp hàng ngày, trong đó chủ yếu trao đổi thông tin về các chủ đề quen thuộc.
  • miêu tả một cách đơn giản về nơi xuất thân, quá trình học tập, môi trường xung quanh và những thứ liên quan đến nhu cầu trực tiếp của bạn.

Chuẩn bị

Tài liệu ôn luyện

Bài thi mẫu và bài tập ôn luyện online ở dạng mở và mang tính tương tác xem tại đây.

Thông tin khác

Điều kiện, nội dung bài thi và các thông tin khác về kỳ thi Goethe-Zertifikat A2 xem chi tiết tại đây.