Các kỳ thi sắp tới tại Hà Nội

Hand schreibt mit Goethe Stift © Goethe-Institut/Bettina Siegwart

Các kỳ thi sắp tới tại Hà Nội

Kể từ tháng 03.2020, các thông tin kỳ thi tại viện Goethe Hà nội sẽ được gửi trực tiếp tới email cá nhân của từng thí sinh. 

Liên hệ

Chị Lê Thị Bích Hà
Anh Nguyễn Mạnh Cường
Phòng đăng ký thi tại Hà Nội
56 – 58 - 60 Nguyễn Thái Học, Ba Đình,
Hà Nội, Việt Nam
Tel.: +84 24 32004494
Fax: +84 24 37342254
pruefungen-hanoi@goethe.de