Truy cập nhanh:
Chuyển đến nội dung chính (Alt1)Chuyển đến mục định hướng thứ cấp (Alt3)Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Hết chỗ các khóa bắt đầu

Học tiếng Đức tại Viện Goethe TP.HCMPhoto: Goethe-Institut Ho Chi Minh City

Hiện nay các khóa học dành cho trình độ bắt đầu A1,1, A1 hay lớp Nhập cư  SD1 tại Viện Goethe Tp, Hồ Chí Minh đã hết chỗ. Các bạn vui lòng liên hệ Phòng Ngôn ngữ để tìm hiểu thông tin về lịch hẹn của các khóa kế tiếp. Mong các bạn thông cảm!