Các khoá luyện thi
TP. Hồ Chí Minh

German Courses 2 HCMC Photo: Goethe-Institut/ Nguyen Hoai Nam

Goethe-Zertifikat

Trong các khoá học này chúng tôi tập trung chuẩn bị cho bạn thi chứng chỉ được công nhân trên phạm vi quốc tế của Viện Goethe. Bạn sẽ làm quen với các phần khác nhau của bài thi viết và thi vấn đáp qua các bộ bài tập và được hướng dẫn luyện tập các các kỹ năng thi cử đặc biệt.

Lịch học và học phí

Luyện thi A1

5 ngày
Thứ Hai - thứ Tư - thứ Sáu
mỗi buổi 4 tiết 45 phút | tổng cộng 20 tiết
13:30 - 17:00
Học phí: VND 1.700.000,-

Luyện thi A2

5 ngày
Thứ Ba - thứ Năm -  thứ Bảy
mỗi buổi 4 tiết 45 phút | tổng cộng 20 tiết
13:30 - 17:00 (thứ 7: 8:00 - 11:30)
Học phí: VND 1.700.000,-

Khoá Luyện Thi B1

2 tuần
5 buổi một tuần
Từ thứ Hai đến thứ Sáu
mỗi buổi 4 tiết 45 phút | tổng cộng 40 tiết
13:30 - 17:00
Học phí: VND 3.000.000,-

Khoá Luyện Thi B2

10 ngày
Từ thứ Hai đến thứ Sáu
mỗi buổi 4 tiết 45 phút | tổng cộng 40 tiết
13:30 - 17:00
Học phí: VND 3.000.000,-

Các thông tin khác

Các loại khoá học

Bạn muốn học tiếng Đức và cần một khoá học phù hợp với các nhu cầu cá nhân của bạn? Vậy bạn hãy bắt đầu học như bạn muốn và bạn sẽ đạt được mục đích của mình.

Tổng quan về các trình độ A1–C2

Các khoá học tiếng Đức của chúng tôi được phân loại theo các bậc trình độ của Khung chuẩn chung về ngôn ngữ của Cộng đồng châu Âu.