Lịch hẹn và đăng ký

Goethe-Institut Các kỳ thi tiếng Đức Ảnh: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

Đăng ký thi tại TP. Hồ Chí Minh

Khi đến tìm hiểu về các kỳ thi của chúng tôi tại Phòng ngôn ngữ, Quý vị cũng có thể đăng ký thi.
Khi đăng ký thi, Quý vị cần mang theo hộ chiếu còn hiệu lực.
Quý vị đăng ký và hoàn thành thủ tục thanh toán tại Phòng Ngôn ngữ trong giờ hành chính bằng tiền mặt.
Lệ phí thi thanh toán bằng tiền Việt Nam Đồng (VNĐ).
Hạn cuối đăng ký một kỳ thi là 10 làm việc trước khi kỳ thi đó diễn ra và Viện có thể ngừng nhận đăng ký trước thời hạn trên khi đã nhận đủ số lượng thí sinh đề ra.
 
Quý vị đăng ký tại:  ĐĂNG KÝ THI ONLINE

Lệ phí thi thanh toán bằng hình thức chuyển khoản tới tài khoản của viện Goethe TP. Hồ Chí Minh.
Mọi chi phí chuyển khoản do người đăng ký thi chịu trách nhiệm chi trả.
Hạn cuối đăng ký online một kỳ thi là 10 ngày làm việc trước khi kỳ thi đó diễn ra và viện có thể ngừng nhận đăng ký trước thời hạn trên khi đã nhận đủ số lượng thí sinh đề ra.
Hạn chuyển khoản là 48 giờ kể từ thời điểm Quý vị nhận được email xác nhận của viện Goethe TP. Hồ Chí Minh. Sau thời hạn trên, mã đăng ký của Quý vị sẽ không còn hiệu lực.
Trong vòng 1-2 ngày làm việc sau khi việc chuyển khoản hoàn tất, Quý vị sẽ nhận được xác nhận đã đăng ký thi thành công qua E-Mail.
 

Tổng quan về các kỳ thi năm 2020 tại Tp.HCM

LỆ PHÍ THI:
 • VND 2.000.000,- (Học viên viện Goethe)
 • VND 2.500.000,- (Thí sinh tự do)
LỊCH THI:
Ngày thi Hạn cuối đăng ký thi
09.11. 26.10.
23.11. 09.11.
07.12. 23.11.
23.12. 07.12.
LỆ PHÍ THI:
 • VND 2.000.000,- (Học viên viện Goethe)
 • VND 2.500.000,- (Thí sinh tự do)
LỊCH THI:
Ngày thi Hạn cuối đăng ký thi
11.11. 28.10.
09.12. 25.11.
LỆ PHÍ THI:
Học viên viện Goethe:
 • 3.000.000 VND / 4 kỹ năng
 •    800.000 VND / 1 kỹ năng
Thí sinh tự do:
 • 3.500.000 VND / 4 kỹ năng
 • 1.000.000 VND / 1 kỹ năng
LỊCH THI
NGÀY THI hạn cuối đăng kí thi trực tiếp
02./03.11. 19.10.
13.11.
(Schreiben)
30.10.
16./17.11. 02.11.
20.11.
(Schreiben)
06.11.
01./02.12. 17.11.
14./15.12. 30.11.
18.12. (Lesen, Hören, Schreiben) 04.12.
LỆ PHÍ THI:
Học viên viện Goethe:
 • 3.500.000 VND / 4 kỹ năng
 • 1.000.000 VND / 1 kỹ năng
Thí sinh tự do:
 • 4.000.000 VND / 4 kỹ năng
 • 1.200.000 VND / 1 kỹ năng
LỊCH THI:
Ngày thi Hạn cuối đăng ký thi
17./18.02. 03.02.
04./05.03. 19.02.
13./14.04. 27.03.
27./28.05. 13.05.
24./25.06. 10.06.
27./28.07. 13.07.
26./27.08. 12.08.
29./30.09. 16.09.
28./29.10. 14.10.
25./26.11. 11.11.
21./22.12. 25.11.

Tổng quan về các kỳ thi năm 2021 tại Tp.HCM

LỆ PHÍ THI:
 • VND 2.000.000,- (Học viên viện Goethe)
 • VND 2.500.000,- (Thí sinh tự do)
LỊCH THI:
Ngày thi Hạn cuối đăng ký thi Ngày nhận bằng
11.01. 23.12.2020 22.01.
28.01. 14.01. 05.02.
25.02. 28.01. 10.03.
08.03. 22.02. 19.03.
25.03. 11.03. 07.04.
08.04. 25.03. 23.04.
19.04. 05.04. 05.05.
05.05. 16.04. 17.05.
20.05. 06.05. 03.06.
01.06. 17.05. 14.06.
17.06. 03.06. 30.07.
12.07. 28.06. 23.07.
29.07. 15.07. 10.08.
09.08. 26.07. 20.08.
26.08. 12.08. 09.09.
16.09. 31.08. 29.09.
30.09. 16.09. 25.10.
14.10. 30.09. 04.11.
27.10. 13.10. 10.11.
11.11. 28.10. 24.11.
25.11. 11.11. 08.12.
13.12. 29.11. 27.12.
23.12. 09.12. 10.01.2022
LỆ PHÍ THI:
 • VND 2.000.000,- (Học viên viện Goethe)
 • VND 2.500.000,- (Thí sinh tự do)
LỊCH THI:
Ngày thi Hạn cuối đăng ký thi Ngày nhận bằng
13.01. 23.12.2020 22.01.
23.02. 26.01. 08.03.
10.03. 24.02. 23.03.
15.04. 01.04. 29.04.
07.05. 20.04. 20.05.
03.06. 20.05. 16.06.
08.07. 24.06. 19.07.
11.08. 28.07. 24.07.
23.09. 09.09. 05.10.
25.10. 11.10. 05.11.
29.11. 15.11. 10.11.
15.12. 01.12. 29.12.
LỆ PHÍ THI:
 • 3.500.000 VND / 4 kỹ năng
 • 1.000.000 VND / 1 kỹ năng
LỊCH THI
Ngày thi Hạn cuối đăng ký thi Ngày nhận bằng
14./15.07. 30.06. 09.08.
01./02.11. 18.10. 25.11.
LỆ PHÍ THI:
Học viên viện Goethe:
 • 3.000.000 VND / 4 kỹ năng
 •    800.000 VND / 1 kỹ năng
Thí sinh tự do:
 • 3.500.000 VND / 4 kỹ năng
 • 1.000.000 VND / 1 kỹ năng
LỊCH THI
Ngày thi Hạn cuối đăng ký thi Ngày nhận bằng
05./06.01. 16.12.2020 29.01.
18./19.01. 04.01. 26.02.
01/02.02. 18.01. 04.03.
01./02.03. 01.02. 26.03
15./17.03. 01.03. 09.04.
05./06.04 22.03. 29.04.
26./27.04. 09.04. 24.05.
10./11.05. 22.04. 03.06.
24./25.05. 10.05. 18.06.
07./08.06. 24.05. 01.07.
21./22.06. 07.06. 15.07.
05./06.07. 21.06. 29.07.
19./20.07. 05.07. 12.08.
02./03.08. 19.07. 27.08.
16./17.08. 02.08. 10.09.
07./08.09. 20.08. 01.10.
20./21.09. 06.09. 14.10.
04./05.10. 20.09. 04.11.
18./19.10. 04.10. 12.11.
08./09.11. 25.10. 02.12.
22./23.11. 08.11. 16.12.
06./07.12. 22.11. 30.12.
20./21.12. 06.12. 15.01.2022
LỆ PHÍ THI:
Học viên viện Goethe:
 • 3.500.000 VND / 4 kỹ năng
 • 1.000.000 VND / 1 kỹ năng
Thí sinh tự do:
 • 4.000.000 VND / 4 kỹ năng
 • 1.200.000 VND / 1 kỹ năng
LỊCH THI:
Ngày thi Hạn cuối đăng ký thi Ngày nhận bằng
25./26.01. 11.01. 02.03.
22./23.03. 08.02. 14.04.
12./13.04. 29.03. 10.05.
17./18.05. 29.04. 10.06.
14./15.06. 31.05. 08.07.
26./27.07. 12.07. 17.08.
23./24.08. 09.08. 17.09.
27./28.09. 13.09. 21.10.
11./12.10. 27.09. 04.11.
15./16.11. 01.11. 06.12.
01./02.12. 24.11. 27.12.
LỆ PHÍ THI:
 • Học viên viện Goethe: 3.800.000 VND
 • Thí sinh tự do: 4.300.000 VND
LỊCH THI:
Ngày thi Hạn cuối đăng ký thi Ngày nhận bằng
28./26.06. 14.06. 30.07.
13./14.09. 26.08. 15.10.