Lịch hẹn và đăng ký

Goethe-Institut Các kỳ thi tiếng Đức Ảnh: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

Nếu các bạn có ý định tham gia một kỳ thi tại Viện Goethe, vui lòng liên hệ đăng ký tại phòng Ngôn ngữ đúng hạn (bắt đầu nhận đăng ký thi ngay từ bây giờ).
Để đảm bảo chất lượng, chúng tôi chỉ có thể nhận một số lượng thí sinh có hạn. Việc tiếp nhận đăng ký sẽ ưu tiên theo trình tự thời gian. Mong các bạn thông cảm.
Các thủ tục cần thiết khi đăng ký thi:

 • Hộ chiếu gốc
 • Phiếu đăng ký thi
Trường hợp bạn đăng ký thi trực tiếp tại Viện, chúng tôi yêu cầu hộ chiếu gốc và phiếu đăng ký thi.
Nếu bạn đăng ký thi qua mạng (qua E-mail), vui lòng tiến hành các bước sau:
 • Bạn cần phải tải phiếu đăng ký thi, in ra giấy và điền đầy đủ các thông tin yêu cầu.
 • Sau đó gởi bản scan phiếu đăng ký đã được điền cùng với bản scan hộ chiếu qua E-Mail cho chúng tôi theo địa chỉ: Pruefung-Saigon@goethe.de
Mọi thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi qua E-mail: Pruefung-Saigon@goethe.de

Tổng quan về các kỳ thi năm 2019 tại Tp.HCM

Kỳ thi Goethe- Zertifikat B2 đã được cải tiến. Bạn có thể dự thi kỳ thi Goethe- Zertifikat B2 mới theo dạng modul kể từ tháng 6 năm 2019 tại Viện Goethe Tp. Hồ Chí Minh.
 

LỆ PHÍ THI:
 • VND 2.000.000,- (Học viên viện Goethe)
 • VND 2.500.000,- (Thí sinh tự do)
LỊCH THI:
Ngày thi Hạn cuối đăng ký thi
07.10. 23.09.
28.10. 14.10.
11.11. 28.10.
25.11. 11.11.
09.12. 25.12.
25.12. 11.12.
08.01.2020 24.12.
LỆ PHÍ THI:
 • VND 2.000.000,- (Học viên viện Goethe)
 • VND 2.500.000,- (Thí sinh tự do)
LỊCH THI:
Ngày thi Hạn cuối đăng ký thi
08.10. 24.09.
12.11. 29.10.
10.12. 26.11.
09.01.2020 24.12.
LỆ PHÍ THI:
Học viên viện Goethe:
 • 3.000.000 VND / 4 kỹ năng
 •    800.000 VND / 1 kỹ năng
Thí sinh tự do:
 • 3.500.000 VND / 4 kỹ năng
 • 1.000.000 VND / 1 kỹ năng
LỊCH THI
NGÀY THI hạn cuối đăng kí thi trực tiếp
24./25.09. 10.09.
14./15.10. 30.09.
04./05.11. 21.10.
18./19.11. 04.11.
02./03.12. 18.11.
16./17.12. 02.12.
16./17.12. 02.12.
06./07.01.2020 20.12.
Kỳ thi Goethe- Zertifikat B2 đã được cải tiến. Bạn có thể dự thi kỳ thi Goethe- Zertifikat B2 mới theo dạng modul kể từ tháng 6 năm 2019 tại Viện Goethe Tp. Hồ Chí Minh.

LỆ PHÍ THI (đến 05.2019):
 • VND 3.000.000,- (Học viên viện Goethe)
 • VND 3.500.000,- (Thí sinh tự do)
LỆ PHÍ THI (từ 06.2019):
Học viên viện Goethe:
 • 3.500.000 VND / 4 kỹ năng
 • 1.000.000 VND / 1 kỹ năng
Thí sinh tự do:
 • 4.000.000 VND / 4 kỹ năng
 • 1.200.000 VND / 1 kỹ năng
LỊCH THI:
Ngày thi Hạn cuối đăng ký thi
18./19.02. 18.01.
04./05.03. 15.02.
17./18.04. 03.04.
21./22.05. 07.05.
18./19.06. 04.06.
16./17.07. 02.07.
20./21.08. 06.08.
17./18.09. 03.09.
29./30.10. 15.10.
26./27.11. 12.11.
26./27.12. 12.12.