Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

Goethe-Institut Deutschprüfungen Fit in Deutsch 1 Ảnh: Getty Images/Echo

Bạn muốn ...

  • tham gia một kỳ thi tiếng Đức cho trẻ em và thanh thiếu niên từ 10 đến 16 tuổi.
  • chứng tỏ có kiến thức tiếng Đức căn bản.
  • chứng tỏ kết quả học tập của bạn ở trình độ A1.
  • có một chứng chỉ chính thức được quốc tế công nhận.

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 là một kỳ thi tiếng Đức cho trẻ em và thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 10 đến 16. Kỳ thi chứng nhận kiến thức ngôn ngữ căn bản, tương đương với trình độ cấp đầu tiên (A1) trong hệ thống sáu cấp của Khung chuẩn chung về ngôn ngữ của Cộng đồng Châu Âu (GER).

Khi đỗ kỳ thi này bạn chứng tỏ rằng bạn có thể ...

  • đặt và trả lời được những câu hỏi đơn giản cũng như biết diễn đạt và ứng đáp một yêu cầu, đòi hỏi nào đó.
  • Viết được những câu và cấu trúc câu đơn giản kể về mình và về những người khác.
  • hiểu được những đối thoại hay văn bản có liên quan đến những thứ quen thuộc.

Chuẩn bị

Tài liệu ôn luyện

Bài thi mẫu và bài luyện thi để ôn tập online tương tác xem tại đây.

Thông tin khác

Điều kiện, nội dung bài thi và các thông tin khác về kỳ thi Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 xem chi tiết tại đây.