Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Goethe-Institut Deutschprüfungen Start Deutsch 1 Ảnh: istockphoto

Bạn muốn ...

  • đăng ký vị trí làm người trông trẻ ở Đức
  • có một chứng chỉ tiếng Đức để lấy thị thực cho việc đoàn tụ gia đình
  • chứng tỏ kết quả học tập của bạn tương đương với trình độ cấp A1
  • có một chứng chỉ chính thức được quốc tế công nhận

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 là một kỳ thi tiếng Đức dành cho người lớn. Kỳ thi chứng nhận kiến thức ngôn ngữ cơ bản, tương đương với trình độ cấp đầu tiên (A1) trong hệ thống sáu cấp của Khung chuẩn chung về ngôn ngữ của Cộng đồng Châu Âu (GER).

Khi đỗ kỳ thi này bạn chứng tỏ rằng bạn có thể ...

  • giao tiếp ở mức đơn giản nếu người đối thoại nói chậm và rõ ràng.
  • hiểu và sử dụng được những câu đơn giản và cách diễn đạt quen thuộc, thông dụng hàng ngày (ví dụ dụ thông tin về bản thân và gia đình, mua bán, công việc, môi trường xung quanh).
  • giới thiệu bản thân và những người khác; hỏi người khác về các thông tin cá nhân – ví dụ họ sống ở đâu, họ quen những người nào hay họ có những đồ vật gì.

Chuẩn bị

Tài liệu ôn luyện

Bài thi mẫu và bài tập ôn luyện online ở dạng mở và mang tính tương tác xem tại đây.

Thông tin khác

Điều kiện, nội dung bài thi và các thông tin khác về kỳ thi Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch xem chi tiết tại đây.