Tài liệu ôn luyện

Quay lại đến TestDaF

Để chuẩn bị cho kỳ thi TestDaF thì hai bộ bài mẫu hoàn chỉnh có thể giúp ích cho bạn. Bạn có thể tiếp cận miễn phí hai bộ bài mẫu này cùng những lời chỉ dẫn và gợi ý tại www.testdaf.de.

Tải tài liệu

Tải xuống các bài thi thử
Bạn có thể tìm thêm những chỉ dẫn và gợi ý về các bộ bài mẫu trực tiếp trên trang chủ của TestDaF.

Đặt mua tài liệu

Tài liệu ôn luyện
Bạn có thể tìm thấy một danh sách các tài liệu ôn luyện cho kỳ thi TestDaF trực tiếp trên trang chủ của TestDaF. Những tài liệu này bạn có thể mua tại các hiệu sách.