Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)
HAN Gattung Literatur 7300x3200© Goethe-Institut Hanoi

Văn học

Những tên tuổi lớn trong văn học Đức như Heinrich Kleist, Georg Büchner, Heiner Müller và Thomas Köck hầu như không được biết đến ở Việt Nam, ngay cả trong giới Đức học. Mặt khác, có ai ở Đức biết đến Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Đình Chiểu hay Bảo Ninh? Hai đất nước chúng ta cách xa nhau. Văn chương bằng tiếng mẹ đẻ cho phép chúng ta trải nghiệm thế giới của chính mình theo một cách mới. Văn chương bằng tiếng nước ngoài vẫn sẽ bị đóng cửa đối với chúng ta nếu các dịch giả văn học không giúp chúng ta. Mỗi bản dịch đều là cầu nối giữa các ngôn ngữ và các nền văn hóa xa lạ. Chúng ta sẽ phải cảm ơn ai, nếu đó không phải là những dịch giả?

Thông tin liên quan

www.goethe.de/ins/vn/vi/kul/lit/uak/bue.cfm

Kỷ niệm 25 năm thành lập viện Goethe Hà Nội