Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Master classes and stygmergy

Biên đạo múa: Dieter Heitkamp
Tutor: Susanne Triebel
Thiết kế ánh sáng: Emma Juliard

Trong những năm qua, Viện Goethe đã tổ chức các tọa đàm, hội thảo và khóa hướng dẫn về lĩnh vực múa và biểu diễn tại các học viện múa ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, tại hội trường đa năng của Viện Goethe và bất cứ nơi nào có không gian để thực hành và thử nghiệm. Đó luôn là những hoạt động bên lề của các buổi biểu diễn của khách mời. Theo nhu cầu thực tế, có những vị khách mời người Đức cũng chỉ đến để tổ chức hội thảo, chẳng hạn như Dieter Heitkamp và Susanne Triebel.

  • HAN Tanz Stygmergy 2016 1 © nicolaus.schmidt@gmx.de
  • HAN Tanz Stygmergy 2016 2 © nicolaus.schmidt@gmx.de
  • HAN Tanz Stygmergy 2016 3 © Viện Goethe Hà Nội
Viện Goethe cũng đã đưa Dieter Heitkamp tới Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. Ông là một vũ công, biên đạo múa, giáo viên và đồng thời là Trưởng khoa Múa cổ điển và đương đại tại Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Frankfurt am Main. Susanne Triebel hỗ trợ hầu hết các hội thảo của ông. Duy chỉ có một lần Emma Juliard đảm nhận vai trò này. Dieter Heitkamp cũng mang theo các tài liệu (đã được dịch sang tiếng Việt) để trao đổi về chương trình đào tạo múa. STYGMERGY là sản phẩm đầu ra với sự tham gia của 20 sinh viên đến từ Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tiết mục được biểu diễn ở cả hai thành phố.