Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Những tiệm giặt là Hà Nội

Biên đạo múa: Riki von Falken
Video: Nguyen Trinh Thi
 

Những tiệm giặt là Hà Nội do Riki von Falken và nhà làm phim Nguyễn Trinh Thi (doclab) hợp tác sản xuất. Dự án do Viện Goethe khởi xướng và nhận được sự hỗ trợ hào phóng của City of Berlin. Năm 2015, Nguyễn Trinh Thi đã giành được học bổng của Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) và cùng gia đình người Việt gốc Mỹ của mình sinh sống một năm ở Berlin. Do đó, việc hợp tác sản xuất được bắt đầu ở Berlin. Đóng góp của Nguyễn Trinh Thi là một sắp đặt video ba kênh.

 • HAN Tanz Laundries in Hanoi 2016 1 © Viện Goethe Hà Nội
  Laundries in Hanoi
 • HAN Tanz Laundries in Hanoi 2016 2 © Viện Goethe Hà Nội
  Laundries in Hanoi
 • HAN Tanz Laundries in Hanoi 2016 3 © Viện Goethe Hà Nội
  Laundries in Hanoi
 • HAN Tanz Laundries in Hanoi 2016 4 © Viện Goethe Hà Nội
  Laundries in Hanoi
 • HAN Tanz Laundries in Hanoi 2016 5 © Viện Goethe Hà Nội
  Laundries in Hanoi
Những tiệm giặt là Hà Nội được ra mắt lần đầu tiên tại Sophiensäle Berlin và trình diễn tại Liên hoan múa đương đại: Sự gặp gỡ Á-Âu lần thứ năm. Chương trình liên hoan còn có các tác phẩm đến từ Áo, Pháp, Israel và Nhật Bản. Hai tác phẩm nổi bật đến từ Việt Nam là “Mái nhà” của Bùi Ngọc Quân và phiên bản thứ hai của “Có Có Không Không” của Trần Ly Ly đề cập đến "LGBT thông qua người đồng tính, thể hiện khát vọng được là chính mình.“

Link Liên quan

Laundries in Hanoi (rikivonfalken.com)